Polityka prywatności

 
W niniejszej Polityce Prywatności przedstawiamy m.in. informacje jakie dane, w jakim zakresie, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego serwisu. Ponadto przedstawiamy informacje o zasadach ochrony Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci podstawowych prawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych.
 
 1. Kto jest administratorem Twoich danych?
 
 • Twoich danych osobowych jest spółka „Simba Toys Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-247), przy ul. Flisa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000055810, posiadająca numer NIP: 5211000324, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.
 
 1. Kontakt z nami
 
Możesz się z nami skontaktować:
 1. listownie, przesyłając korespondencję na adres: „Simba Toys Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa;
 2. pod adresem e-mail: simba@simba.com.pl;
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: 22 577 47 00.
 
 1. Jakie dane przetwarzamy? W jakim zakresie, w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
 
 1. Przetwarzanie Twoich danych w związku z korzystaniem z naszego serwisu w celach informacyjnych
 
Kiedy odwiedzasz nasz serwis, nasz serwer pobiera dane przekazywane przez Twoją przeglądarkę i zachowuje ich część w plikach dziennika, tj.:
 1. typ używanej przeglądarki internetowej;
 2. system operacyjny i jego wersja;
 3. wyświetlane strony internetowe;
 4. data i godzina wejścia na strony internetowe;
 5. różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (ang. GMT);
 6. status dostępu / kod odpowiedzi http;
 7. przesłana ilość danych;
 8. strona poprzednio odwiedzona przez Ciebie (tzw. referrer).
Nasz serwer pobiera również adres IP urządzenia, na którym jest wyświetlany jest nasz serwis, który jest przetwarzany w celu obsługi zapytania, czy też w celach dowodowych w przypadku naruszeń lub włamań.
 
Ponadto, Twoje ww. dane (tj. dane zapisane przez serwer w logach połączeń) nie są łączone z innymi danymi osobowymi.
 
Przetwarzanie ww. danych jest konieczne do udostępnienia naszego serwisu, a podstawę prawną przetwarzania danych do celów anonimizacji stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO.
 
 
 1. Kontakt przez e-mail
 
Możesz się z nami skontaktować również za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 
Dane osobowe przekazane przez Ciebie w wiadomości e-mail są u nas zapisywane.
 
Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opracowania Twojego zapytania (w tym udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień) i usuwane najpóźniej w momencie, kiedy nie są już potrzebne ze względu na osiągnięcie celu konwersacji, a sprawa stanowiąca przedmiot nawiązania kontaktu jest całkowicie wyjaśniona. 
 
W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych informując nas o tym drogą mailową na adres: simba@simba.com.pl. W takim przypadku wszystkie dane osobowe z konwersacji zostaną usunięte
i kontynuacja konwersacji nie będzie już możliwa. 
 
Jeżeli za pośrednictwem e-maila chcesz z nami zawrzeć umowę (np. zamówienie), to dodatkową podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO.
 
Dane są przechowywane tak długo, jak długo wymaga tego realizacja umowy. Po tym czasie Twoje dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub w celu spełnienia obowiązków umownych lub prawnych (np. obowiązków podatkowych), jak również na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa.
 
 1. Cookies
 
Nasz serwis korzysta z cookies. Cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które w ramach Twojej wizyty na naszym serwisie są przesyłane przez nasz serwer do Twojego urządzenia,  zapisywane na Twoim urządzeniu i przechowywane tam do późniejszego wykorzystania. Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu, służą również np. do analizy ustawień i aktywności dotyczącej odwiedzanej przez Ciebie strony internetowej.
 
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny numer. Cookies umożliwią zatem identyfikację Twojego urządzenia , kiedy ponownie odwiedzisz nas serwis.
 
W ramach naszego serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookies: tymczasowe cookies oraz trwałe cookies. Tymczasowe cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trwałe cookies przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach cookies (maksymalna ważność wynosi do dwóch lat) lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 
Wskazówka:
Możesz samodzielnie i w każdym czasie zobaczyć i zmieniać ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia.
 
Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować albo ograniczyć automatyczną obsługę cookies na Twoim urządzeniu, np. aby nie były zapisywane żadne cookies albo było możliwe zapisywanie tylko określonych cookies.W dowolnym momencie możesz również usunąć cookies, które już zostały zapisane przez Twoją przeglądarkę. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
Ograniczenie stosowania cookies bądź ich zablokowanie może w wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu, w tym może dojść do ograniczeń w trakcie korzystania z serwisu (korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu może okazać się niemożliwe w pełnym zakresie).
 
aa. Własne cookie
Niektóre elementy naszego serwisu wymagają, aby Twoja przeglądarka była rozpoznawana po zmianie strony.
 
Stosujemy więc własne cookies, aby zapewnić funkcjonalność oraz poprawne działanie naszego serwisu, aby dostosować zawartości stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz zoptymalizować korzystanie ze stron internetowych serwisu. W szczególności cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia (takie jak np.: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu itp.) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.
 
Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, które uzyskujemy za pośrednictwem cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody oraz zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
 
bb. Obce cookies (third party cookies):
Na naszym serwisie stosujemy również cookies tzw. „osób trzecich”. Oznacza to, że w ramach Twojej wizyty na stronach internetowych naszego serwisu dane z Twojej przeglądarki są wysyłane na serwery osób trzecich i tam zapisywane.
 
Google Analytics
Na naszym serwisie zaimplementowana jest usługa analityczna Google Analytics świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (zwana dalej: „Google Analytics”).
 
Google Analytics stosuje cookies, które gromadzą następujące informacje:
 1. typ używanej przeglądarki internetowej;
 2. wersja przeglądarki internetowej;
 3. używany przez Ciebie system operacyjny;
 4. strona poprzednio odwiedzona przez Ciebie (tzw. refferer);
 5. Twój adres IP;
 6. godzina zapytania serwera.
 
Dotyczących Ciebie informacji nie będziemy łączyć z Twoimi innymi danymi osobowymi.
 
Zgromadzone dane wykorzystujemy w celach analitycznych i statystycznych, w tym w celach budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszych stron internetowych, które to statystyki umożliwiają zbadanie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości czy też zoptymalizowanie naszego serwisu i naszej oferty.
 
Możesz zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez cookies danych dotyczących Twojego korzystania ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 
Możesz również samodzielnie wyłączyć zapisywanie cookies Google w ustawieniach swojej przeglądarki lub uniemożliwić przetwarzanie swoich danych włączając „Opt-Out”. Spowoduje to zainstalowanie „Opt-Out”, który zapobiega zapisywaniu Twoich danych na tej stronie internetowej.
 
Politykę prywatności Google znajdziesz pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 
 
 1. Inne treści podmiotów trzecich, które są zaimplementowane na naszej stronie
 
Sieci społecznościowe – Facebook
Nasz serwis udostępnia tzw. „wtyczki społecznościowe” sieci Facebook (Facebook Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025. Company Phone, 650-618-7714). 
 
Wtyczki te można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku Facebooka „Lubię to” (symbol kciuka w górę).
 
Listę wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
 
Uruchomienie takiej wtyczki podczas wizyty na naszej stronie internetowej powoduje nawiązanie połączenia z serwerami Facebooka, dane są przesyłane do Facebooka i tam zapisywane. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku, czy nie.
 
Nie mamy wpływu na rodzaj, zakres oraz wykorzystywanie danych przekazanych do Facebooka. Nie mamy również informacji na temat usuwania zgromadzonych danych.
 
Jeżeli jako użytkownik Facebooka jesteś zalogowany na Facebooku, podczas wizyty na naszej stronie, to Twoje dane są dodawane do profilu na Facebooku. Aby uniknąć takiego transferu danych, musisz wylogować z Facebooka przed wyświetleniem naszej strony internetowej.
 
Więcej informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania i zapisywania Twoich danych osobowych przez portal Facebook można znaleźć pod adresem:
http://www.facebook.com/about/privacy/

  
YouTube
Aby zapewnić atrakcyjny wygląd naszej strony internetowej, integrujemy filmiki z serwisu Youtube oferowanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (zwanego dalej: „YouTube”).
 
Kiedy włączasz filmik, YouTube stosuje cookies, aby zbierać informacje w celu analizy i poprawy funkcjonalności dla użytkowników. Zgodnie z informacjami od YouTube dane są przetwarzane w sposób spseudonimizowany. Jeżeli jednak jesteś zalogowany na swoim koncie Google lub YouTube, dane mogą zostać powiązane bezpośrednio z Twoim kontem YouTube. 
 
Więcej informacji na temat ochrony danych, również okresu przechowywania Twoich danych przez YouTube, możesz znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de
 
 1. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?
 
Twoje dane osobowe możemy powierzyć naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, np. dostarczające, obsługujące lub wspierające systemy teleinformatyczne.
 
 1. Jakie masz prawa?
 
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo żądania bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych;
 2. prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych;
 3. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych;
 6. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazałeś oraz (o ile jest to technicznie możliwe) prawo do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w sposób zautomatyzowany).
 
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania Twoich danych osobowych (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją), chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności.
 
W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe wskazaliśmy w pkt. 2 powyżej.
 
Jeżeli uznasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do właściwego organu nadzorczego.
 
 1. Podanie danych
 
Podanie danych jest dobrowolne.
 
Jednak w niektórych przypadkach może okazać się niezbędne (np. abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie lub kontakt z Tobą) lub może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego serwisu.
 
 1. Zmiany
 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności ze skutkiem na przyszłość.
 
Stan na dzień: 1 grudnia 2018